Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  • 21-07-2020 12:03

Informujemy, że w dniu 31.07.2020 r. (piątek) w godz. od 10.00 - 12.00 
wydawane będą uczniom Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Przypominamy, że odebrać dokument mogą osobiście uczniowie lub ich rodzice.
W przypadku braku takiej możliwości inne osoby odbierające dokument, powinny być upoważnione,
a szkoła powinna być o tym powiadomiona wcześniej.
Odbierając zaświadczenie należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa:
odkażenie rąk przed wejściem do szkoły oraz założenie maseczki ochronnej.