KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I SEMESTR/20 tyg. 01.09.2020 – 29.01.2021/

•    Zebrania rodziców:        09/10.09.2020 wg harmonogramu

•    Konsultacje:              15.10.2020 - indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu godziny

                               17.12.2020 - j.w.

•    Konferencja klasyfikacyjna:  25.01.2021

•    Wywiadówka:                  28.01.2021

 II  SEMESTR/18 tyg.15.02.2021 – 25.06.2021/:            

•    Zebrania dla rodziców:       18.03.2021

•    Konsultacje:                 15.04.2021 

                                  20.05.2021                              
•    Konferencja klasyfikacyjna:  18.06.2021

FERIE ŚWIĄTECZNE:           23.12.2020 – 31.12.2020

FERIE ZIMOWE:               01.02.2021 - 14.02.2021

FERIE WIOSENNE:             01.04.2021 - 06.04.2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:       25.05.2021 - 27.05.2021

Dodatkowe dni wolne:       
                         
    15-16.10.2020

                                  04.06.2021

                                  24.06.2021 

Dyskoteka andrzejkowa:      25.11.2020(czwartek)- godz. 16:00-19:00
Dyskoteka karnawałowa:      16.02.2021(czwartek)- godz     16:00-19:00
Zakończenie roku szkolnego: 25.06.2020